Feeds:
Posts
Comments

Archive for January 28th, 2007

Tiêu chuẩn

Ngày xưa, mình đã đặt ra tiêu chuẩn cho việc chọn người yêu là: cao trên 1m75 (giống anh Tùng), đẹp trai (giống anh Dũng), tài giỏi (giống rất nhiều người, hì), có tài lẻ, đức độ và mắt đẹp (giống bác Thuấn), cộng với… yêu mình. (Theo như mình (hiện tại) nghĩ thì người đó hoặc không tồn tại hoặc nếu có tồn tại thì chắc chắn đã có “xiềng xích” rồi, tiếc ghê!)

Bây giờ, sau hơn một năm đi thực tế ngoài cuộc đời, mình đã nhận ra tiêu chuẩn như thế là không tưởng, và hiện tại, tiêu chuẩn là… hơn mình một cái đầu (nghĩa đen + nghĩa bóng). Ấy thế mà vẫn chưa thấy đâu :(

Read Full Post »