Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 22nd, 2008

Con gái mười tám đôi mươi như ngọn cỏ. Gió thổi nhẹ thôi cũng đổ, còn thổi còn đổ, nhưng không thổi nữa lại đứng dậy ngay.

Con gái hai tám ba mươi tuổi như cây tre. Gió phải thổi mạnh mới đổ được, nhưng đã đổ rồi thì có dựng cũng không dậy nữa.

Đoạn đầu thầy đúng rồi (trong trường hợp của em), còn đoạn sau thì em không biết :D

Read Full Post »