Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 27th, 2008

Thảo Nguyên nhắn tin: “Bao giờ chị về, lần này đi lâu thế? Gần một tháng rồi đấy.”

“Chị sắp thi nhiều môn lắm, không về được đâu, tuần trước sợ em thi không về được. Chị không về cả nhà có nhớ chị không?”

“Khỏi phải nói. Tuần trước em nói em chuẩn bị thi nên không cho chị về, mẹ không chịu được còn xin em cho chị về đi. Hehe.”

:(( Nguyên ơi là Nguyên, em nói thế làm chị nhớ nhà chết đi được. Mẹ buồn cười quá, nhưng mà con thương mẹ quá, sau này hai đứa con đi hết thì mẹ sống thế nào đây? :((

Read Full Post »