Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 29th, 2008

“Chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ” :D

Đúng thật, mình lúc đầu lo cuống lên, vì năm ngoái trường Chí Linh đã “ngoại giao” quá tốt đến nỗi 98.7% học sinh đỗ tốt nghiệp, nên biết đâu năm nay sẽ bị “mạnh tay” hơn? Nhưng trường Chí Linh mà, không ngoại giao tốt thì sao mà nổi tiếng thế được. Năm nay chắc lại đỗ đến 99% chứ ít gì. Số Thảo Nguyên may thật, chẳng hẩm hiu như số mình. Dễ nó tốt nghiệp giỏi mất, mặc dù trong đầu chẳng có tí Vật Lí với Sinh học hay Lịch sử nào! ^^

Ngày mai mình và Thảo Nguyên cùng đi thi, mình thi Marketing còn Thảo Nguyên thi nốt hai môn còn lại. Thi xong là được về nhà rồi, nhớ quá, nhớ chết đi được.

Read Full Post »