Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 28th, 2008

Hehe, cứ tưởng đi phiên dịch với mục đích kiếm tiền thì sẽ khó khăn gian khổ hơn là đi dịch với mục đích phi lợi nhuận (hồi trước đi giúp anh Khương thấy thoải mái thế), nhưng may mắn làm sao, hôm nay dịch rất chi là nhàn, hehe.

Mai đi dịch mang theo cả sách thuế để ôn thi :D

Read Full Post »