Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 31st, 2008

Mưa, bão, lụt, mất điện.

Đường ngập đi chơi không đi được.

Nhà mất điện tối không học được.

Máy tính không có pin không dịch được.

Ghét nhỏ La Nina, đến tháng 11 rồi vẫn còn mưa!

Read Full Post »