Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 4th, 2008

Yêu

Yêu – có nghĩa

Là cùng người yêu

Chia đều

Trái đất thành hai nửa

Read Full Post »