Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 12th, 2009

Mail cho thầy giáo cái đề cương final, chậm thật, cứ định mail từ hồi đầu tháng cơ, mình làm ăn lề mề thế không biết…

Đặt ra chỉ tiêu mỗi ngày viết cho được 3 trang, hôm qua thất bại, hôm nay phải viết bù 6 trang, hix…

Read Full Post »