Feeds:
Posts
Comments

Archive for March 31st, 2009

Cái thẻ ATM bị gãy gập lại.

Bó tay, may mà mình vừa kịp rút tiền. Nếu không chết đói nhăn răng :D

Read Full Post »