Feeds:
Posts
Comments

Archive for April, 2009

Tuổi thơ

Nghe tin thời sự nói về bọn trẻ lớp 1 đã phải đi học thêm, thấy tội bọn nó thế :( Trẻ con bây giờ chẳng có tuổi thơ gì cả, mới nứt mắt ra đã cắp cặp đi học, chưa vào lớp 1 đã biết đọc biết viết, biết làm toán, biết ngoại ngữ :|

Mẹ hỏi: “Tuổi thơ của con là gì?” Mình trả lời ngay: “Là mặc độc một cái áo cộc chạy nhong nhong khắp xóm, với Thảo Nguyên mặc độc cái quần thủng đít :D” 

Nhưng dù sao đi nữa, mình vẫn có tuổi thơ, còn trẻ con bây giờ, tuổi thơ của chúng là những lớp học thêm chăng? :|

Read Full Post »

Đã nộp xong khóa luận cho thầy chữa :D

Thở phào một cái, nhẹ cả người, giờ mình thong thả ngồi đọc lại và sửa bài thôi, không phải chịu sức ép về thời hạn nộp bài nữa. 

Mong thầy giáo chữa xong sớm để em còn chỉnh bài, đọc lại thấy cũng nhiều vấn đề :|

Read Full Post »

Khóc hết nước mắt vì cái tin Dung đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Sáng nay bố về thông báo, Dung còn sống, đã qua cơn nguy hiểm.

Thờ phào một cái. Bực mấy đứa lớp mình đưa tin lung tung. Người ta còn sống mà đã đòi đi viếng >”<

Tội nghiệp nó, cả nhà bị đâm, bố chết, hai mẹ con bị thương nặng :(

Không biết công an cảnh sát ở Sao Đỏ này có làm được cái gì không. Để kẻ thù nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật là không thể chấp nhận được >”<

Read Full Post »

你离开了我我把心留给寂寞 
我以为这样是种解脱 
我在等什么没有过新的生活 
想念你是最大折磨 
闭上眼睛听见你呼吸 
我一个人孤独住在对你的回忆 

因为我忘不了忘记你比爱你更残忍 
当我勇敢地去看别人的眼神 
竟然看到自己伤痕 
忘不了失去比得不到更残忍 
我不能不承认是你的拥抱更深 
我失去能力再为别人奋不顾身 

忘了想起你在没有你的天地 
才能了解这场分离 
闭上眼睛听见你呼吸 
我为什么还是住在对你的回忆 

忘了想起你在没有你的天地 
才能了解这场分离忘了你

You left me, I gave my heart to loneliness 
I had thought this would be liberating 
What am I waiting for? I’m not living a new life 
Missing you is the greatest torment 
When I close my eyes, I can hear you breathing 
I remain facing your memories alone 

Because I can’t forget, forgetting you is more cruel than loving you 
When I bravely go look at other people’s eye-expressions 
Unexpectedly, I see my own scars 
Unforgettable, there’s nothing more cruel than loss 
I can’t not admit that your embrace is the deepest 
I’ve lost the ability to do things selflessly for others* 

I forgot to think of you, in this world without you 
Now I finally understand this separation 
When I close my eyes, I can hear you breathing 
Why do I still remain facing your memories? 

I forgot to think of you, in this world without you 
Now I finally understand this separation– I’ve forgotten you

Read Full Post »