Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 22nd, 2010

50 năm FTU

Lâu ngày vào thăm trang web của trường, thấy nhân dịp 50 năm, trường có logo mới. Nói thật ko có ý kiến gì :|

image

Read Full Post »