Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2011

He he, dạo này lại thấy truyện này dễ thương mới sợ chứ, mình cưa sừng làm nghé mất thôi Open-mouthed smile

Tập 1 thấy tính tình Nikki không hay ho lắm, nhưng tập 2 thấy khá hơn nhiều, vị tha hơn, người lớn hơn. Có lẽ là do cô bé đã lớn lên chăng Winking smile

Truyện viết dạng nhật kí, ngắn hủn hoẳn, hạn giao là 3 tuần nhưng dịch gần 1 tuần là đã hòm hòm rồi Hot smile

Read Full Post »

Lấy từ blog của chị Vivial, đăng lên cho khỏi quên =.=

Đầu tiên là từ ba cuộn chỉ vào

Một đường luồn vào kim trên

Một đường luồn vào kim dưới bên phải

Một đường luồn vào kim dưới bên trái

Photobucket 

Lưu ý là chỉ phải thẳng đường, không để chỉ gần nhau gió thổi dính vào nhau là rối chỉ ngay.

Một kinh nghiệm nữa là nhìn theo vết chỉ ăn mòn trên máy (máy cũ mà) mà đi chỉ.

Luồn chỉ dưới bên trái là khó nhất, nhưng may là khi đứt chỉ thường chỉ đứt chỉ ở trên kim thôi. Nhớ kiếm một cái panh để kẹp chỉ khi xâu vào lỗ cho dễ.

Read Full Post »

Tin sốc

Ngọc miu gọi điện nói gọn lỏn mấy câu “Cuối năm nay tao lấy chồng mày ạ. Người Hải Dương.”

Huhu, từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ… Crying face

Read Full Post »

All those days watching from the windows
All those years outside looking in
All that time never even knowing
Just how blind I’ve been
Now I’m here, blinking in the starlight
Now I’m here, suddenly I see
Standing here, it’s all so clear
I’m where I’m meant to be

And at last I see the light
And it’s like the fog has lifted
And at last I see the light
And it’s like the sky is new
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once everything looks different
Now that I see you

Eugene(Flynn):
All those days chasing down a daydream
All those years living in a blur
All that time never truly seeing
Things, the way they were
Now she’s here shining in the starlight
Now she’s here, suddenly I know

If she’s here it’s crystal clear
I’m where I’m meant to go

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And at last I see the light

Eugene (Flynn):
And it’s like the fog is lifted

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And at last I see the light

Rapunzel:
And it’s like the sky is new

Rapunzel & Eugene (Flynn):
And it’s warm and real and bright
And the world has somehow shifted
All at once, everything is different
Now that I see you, now that I see you

Read Full Post »