Feeds:
Posts
Comments

Archive for May 30th, 2011

1. Trang

2. Mai

3. Ngọc Nghị

4. Linh Xuân

5. Thảo

Cả năm cô như một, cô nào chống lầy xong cũng vội vàng triển khai dự án “cái bụng hình chum,” buồn ơi là sầu. Tự dưng thấy cuộc đời mình nó bạc, bạn bè lấy chồng xong cái là cho mình ra rìa, chỉ chăm lo cho cái gia đình con con của bọn nó thôi…

Cô nào chưa có gì thì đừng vội vàng nhá, tớ không đuổi kịp lại bị cho ngồi chiếu dưới thì tủi thân lắm, hức hức :(

Read Full Post »