Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘tổ đình’

Chùa và Tổ đình

Trên linkhay có hai bạn đang cãi nhau rất hăng. Một bạn thì khăng khăng nói Chùa Phúc Khánh thực ra là Tổ đình Phúc Khánh, là cái đình chứ không phải cái chùa. Thông tin này bạn nghe được từ các thầy ở trong Tổ đình Phúc Khánh nói. Còn bạn khác (đã ngồi viết sớ trong chùa) thì lại khẳng định cả trên biển tên lẫn trên lá sớ đều ghi là 福庆寺 (Phúc Khánh Tự – chùa Phúc Khánh). Cãi nhau ỏm củ tỏi lên làm mình (người vô tình có comment trong post) bị dính notification liên tục.

Để chấm dứt tranh cãi, tớ hỏi google: “Tổ đình là gì?”. Google tiếng việt không có câu trả lời. Tức khí tớ hỏi google tiếng trung và ra kết quả là:

祖庭

佛教特指开创各大宗派的祖师即初祖所居住、弘法布道的寺院。

Dịch nghĩa:

Tổ đình

Phật giáo chỉ ngôi chùa nơi mà tổ sư hoặc sơ tổ khai sáng ra các đại tông phái sống và truyền bá đạo pháp.

Tóm lại là cuộc tranh cãi của các bạn trên linkhay có thể kết thúc lại bằng một câu: Chùa và Tổ đình là một, và Tổ đình hoàn toàn không phải là cái đình để thờ thánh như một bạn vẫn bảo bạn kia “tự đi mà hỏi các thầy trong đình” hay “Hà Nội làm gì có cái gọi là chúa Phúc Khánh”.

Read Full Post »