Feeds:
Posts
Comments

Archive for May, 2007

Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn…

Chị ơi, chị mới có 23 tuổi, sao đã vội về nhà chồng rồi? Chị mới ra trường được một năm, còn biết bao nhiêu lựa chọn cho mình mà. Đời con gái còn dài lắm, chị sao đã vội sợ ế mà vội vàng theo người ta?

Read Full Post »