Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2012

– Làm tài liệu báo cáo kinh tế vĩ mô Việt Nam – Hàn Quốc 2011 và dự báo 2012 (tháng 3)

– Xây dựng chương trình hợp tác với Bộ Tài chính Hàn Quốc 2012 cho sếp Bích ký (tháng 3)

– Chuẩn bị thỏa thuận hợp tác với Bộ tài chính Hàn Quốc 2013-2015 (tháng 3)

– Chuẩn bị cho lễ ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (tháng 3)

– Chuẩn bị đón đoàn Bộ trưởng Tài chính Hong Kong sang thăm Việt Nam (tháng 4)

– Chuẩn bị và đi cùng đoàn thứ trưởng Hiếu đi Indonesia và Philippines (đầu tháng 3)

– Chuẩn bị nội dung cho Bộ trưởng theo Thủ tướng tham dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần 2 (tháng 3)

– Sắp xếp chương trình làm việc của thứ trưởng Hà với KIS Hàn Quốc (đầu tháng 3)

– Chuẩn bị và tham gia đoàn Bộ trưởng theo Tổng bí thư đi Cuba và Brazil (2 tuần đầu tháng 4)

– Chủ trì phối hợp tổ chức hội thảo “Thách thức kinh tế tài chính toàn cầu” với ADB và KAMCO (cuối tháng 4)

– Tham gia ban đàm phán thí điểm Thỏa thuận giá trước với Samsung Vina (dài hơi, sẽ kéo dài khoảng 2 năm)

– Chuẩn bị cho đoàn thứ trưởng Hiếu đi Hàn Quốc và Nhật Bản để khảo sát kinh nghiệm xây dựng luật dự trữ quốc gia (tháng 5)

Mình cũng làm được nhiều việc đấy chứ :>

Mỗi tội tháng 3 hình như chưa có cái cuối tuần nào trọn vẹn :( Toàn phải tới cơ quan làm, hoặc là lúc í đang ngồi trên máy bay :((

 

Read Full Post »